Galerie Helder

2015 - Hybrids

 

Participating artists are:

 

Albert Zwaan, Damian Kapojos, Danielle Lemaire, Efrat Zehavi, LC von Sukmeister, Made Somadita, Maryanto, Natalia Ossef, Quynh Dong, Sam Samiee, Sarina Missot, Shigeo Arikawa, Thomas Nondh Jansen, Yoshiyuki Koinuma (see also Hybrids in 'News' and chmkoome's blog).

 

NL

Expositie “Hybrids” opent op zaterdag 6 juni 16.00 - 18.00 uur. Het thema gaat over hoe kunst kan worden beïnvloed door een verscheidenheid aan culturele achtergronden. De deelnemende kunstenaars hebben allen een verschillende culturele oorsprong.

Zoals de tijd, religie, politiek, samenleving, media, globalisering, immigratie etc., allemaal variëren in de wereld, maakt dat ook dat onze ideeën over kunst uiteenlopen? En hoe ervaren we die kunst dan vanuit deze verschillende achtergronden?  En zorgt dat voor een andere betekenis van kunst?

 

Elke kunstenaar brengt enkele werken in. De gezamenlijke presentatie en interactie van veel verschillende disciplines uit meerdere werelddelen kan goed bijdragen tot nieuwe ervaringen in de kunstbeleving.

Deze tentoonstelling zal er uitzien als een bijzondere expositie, waarin alle kunst verdraagzaam naast elkaar kan hangen en staan, met elkaar communiceert en zich tot elkaar verhoudt. Er is altijd een goede plek voor kunst!

 

Alle kunstenaars zijn aanwezig op de opening van de expositie op zaterdag 6 juni. Op de zondagen 14, 21 en 28 juni binnen de expositieperiode, is er een speciaal op elke kunstenaar toegesneden programma, om zijn/haar werk en drijfveren beter te doorgronden. Denk bijv. aan artist talk, performance etc. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met de kunstenaar zelf.  

 

ENG

Exhibition "Hybrids" shall be opened at gallery Helder on Saturday June 6th, 4-6 PM. The theme is about how art is influenced by the different cultural backgrounds of the artists. All participants have different cultural origins. Therefore its title: "Hybrids".

As time, religion, politics, society, media, globalization, immigration etc. vary in the world, does this also change our ideas about art? And how then do we experience art from these different backgrounds? And does it change the meaning of art?


Each of the artists delivers some art-works to the exhibition. The joint presentation and interaction of the many different disciplines from over the globe may well contribute to new experiences in the arts.


All artists will be present during the opening of the exhibition on Saturday 6th June. During the exhibition period, on the Sundays 14th, 21st and 28th June, there will be a dedicated program to each one of the artists, so as to better understand about his/her work and motivation. Think here e.g. of artist talk, performance etc. This program is developed in co-operation with the artist him/herself. 

Current exhibitions

After Unseen
23 okt - 13 nov

Future exhibitions

After Unseen
23 okt - 13 nov

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309