Galerie Helder

2011 - Body & Soul

De in 2010 afgestudeerde exposanten zijn Helena Hartmann (ArtEz Enschede, afdeling Beeldende Kunst) en Niek Pulles (Design Academy Eindhoven, afdeling Man and Identity).

 

In 'Body & Soul' toont Helena met beelden en tekeningen de lichamelijke imperfectie. Niek innoveert met akoestisch materiaal en verleidt in perfecte vormen van ´second skin´.

 

Op zaterdag 29 januari 16.00u wordt de opening verricht. In haar zang performance gaat Helena de verleiding aan met de show van Niek.   

De tentoonstelling duurt t/m zondag 13 maart.

 Helena Hartmann /beeld

 Niek Pulles /Patch Up Pull Over

 

Body & Soul” Een thema dat dichtbijonszelf staat, tussen enerzijds de vergankelijkheid en anderzijds de eeuwige tijdloosheid….. enerzijds de materie, de esthetiek, de verleiding, anderzijds de geest, de hoop, de verwondering.Het is hopelijk weer gelukt om een bijzondere expositie te maken, waardoor onze belevingswereld geprikkeld wordt en misschien zelfs uitgedaagd…..

In deze tentoonstelling heeft het lichaam zijn beperkingen en is het ijdel tegelijk. De fascinatie van Helena voor het abnormale, het onvolledige lichaam, levert nieuwe beelden op. Nieuwe fysieke vormen krijgen een eigen waarde. Zij brengt dit met drama en humor.

Tegenover de imperfectie staat hier de perfectie. Verwondering is eeuwig, het lichaam is vergankelijk. En zoals Niek hier laat zien, is materie ook maakbaar, vervormbaar, vernieuwend, met een menselijke drang naar tijdloosheid. Met zijn techniek presenteert hij uiterlijkheden die moeten verleiden.

Hoe lang houd je de aandacht vast? De fantasie willen vasthouden. Omhullen,versieren, combineren, aantrekken op je eigen imperfecte lichaam.

Wat is vergankelijker dan ‘fashion’…… maar op zijn hoogtepunt meer in tel dan ooit? Er lijkt een tegenstrijdigheid te zijn, een dualisme. Toch is dit spanningsveld een onmisbaar element in onze beleving. Hun twee werelden komen samen in een symbiose, in een gezamenlijk doel: de noodzaak om zichzelf te uiten en te verbeelden.

De schoonheid zit immers in de kracht van de verbeelding. Zowel technische innovatie als vernieuwende beeldtaal. Beiden vanuit zijn of haar eigen waarden in de tijdgeest. De poëzie van de verbeelding. En hier begint het in feite pas. Voor ons als toeschouwer maar ook voor de kunstenaar. Om ideeën vorm te geven is er prikkeling nodig. Daarin is het proces van groot belang, het openstaan voor nieuwe ideeën en invloeden.

Dát kan verwonderen….. en inspireren.

Future exhibitions

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309