Galerie Helder

Time and Space (online only)

Let Op: deze expositie is alleen ONLINE te zien.

 

Taal of tekst zijn vaak opvallend aanwezig in het werk van Ton Kraayeveld. Vaak is dat in de vorm van een extra talige laag toegevoegd aan de figuratieve voorstelling in het schilderij. Taal fungeert daarbij als het ware als aanvulling, interpretatie of ondervraging van schilderij of voorstelling. Daarnaast is er een serie werken waarin tekst meer autonoom en los van voorstelling of figuratie het centrale gegeven van de werken is. Kloksgewijs roterend en elkaar overlappend vormen woorden samen kleurrijke composities waarin referenties aan tijd en ruimte worden opgeroepen: Now-Here-For-Ever-This-Up-If-Real-Time.

 

Zijn schilderijen laten zich lezen als een spel tussen echt en onecht of tussen betekenis en niet- betekenis. Figuratie en abstractie sluiten elkaar daarbij niet uit maar zijn elkaars wederzijdse aanvulling. 

 

 

 


Future exhibitions

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309