Galerie Helder

ANACHRONISMS

Opening

zaterdag 12 januari 2019

om 4 uur

Welkom!

 

De tentoonstelling wordt samengesteld door kunstenaar Ton Kraayeveld.

ANACHRONISMS is het begrip van toepassing op een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, dat haaks staat op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische nieuwigheid.

 

Een zekere mate van bewust ingezette obsessiviteit en monomanie, is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat dan meer als het bijprodukt van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel.

 

Het anachronisme uit de tentoonstellingstitel wordt eerder opgevoerd als een inhoudelijk dan als een esthetisch statement. Het gaat misschien wat ver om die uitgesproken weerstand te omschrijven als engagement maar die kan wel worden beschouwd als een mechanisme waarmee kunst en kunstwerk zelf worden ondervraagd en waarmee het werk van deze kunstenaars juist actueel is.

 

Vrij naar Wikipedia kan het begrip ‘anachronisme’ worden omschreven als datgene dat niet in de tijd past of dat wat een al of niet bewuste inbreuk maakt op de chronologische samenhang der dingen.

Future exhibitions

Past exhibitions

2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309