Galerie Helder

2017 - Hide and Seek

De oorspronkelijk uit Indonesië afkomstige kunstenaar Ari Bayuaji (1975) reist de hele wereld over. Hij verzamelt daarbij met grote interesse materiaal en kunstvoorwerpen. Dat inspireert hem om kunstwerken te maken in een nieuwe context en betekenis. Hij combineert oude voorwerpen met nieuwe fragmenten. Door middel van associatieve verbindingen met culturele en historische waarden maakt hij abstracte installaties zonder dat elk losstaand werk aan verbeeldingskracht inboet.

 

In de expositie ‘Hide and Seek’ bij Helder borduurt Ari Bayuaji voort op zijn in 2016 opgevatte thema censuur van afbeeldingen van de vrouw. De impact van deze censuur heeft een veel bredere uitwerking op de samenleving als geheel. In sommige landen wordt door de overheid streng gecontroleerd hoe zij zich op straat mogen vertonen. De idee van dergelijke grenzen staat op gespannen voet met de interpretatie van ‘respect’ voor de positie van de vrouw. Bayuaji roept met zijn kunstwerken vragen op rond dit thema en lokt discussie erover uit. Is er maar één uitweg voor deze ongemakkelijke situatie?

 

Hij put hierbij uit zeer diverse materialen, sommige van oude en betekenisvolle herkomst. Zijn uiteindelijke werken zijn vaak assemblages van hout(snijwerk), metalen en soms (foto)papier collages met beschilderingen in zachte kleuren. De ‘ready made’ met zijn eigen historie en diep gewortelde waardering wordt door Bayuaji intuïtief hergebruikt om er feitelijk een nieuwe betekenis aan te geven. Het oorspronkelijke cultuurvoorwerp wordt daarbij getransformeerd naar een maatschappelijk meer acceptabele verschijningsvorm, om de toeschouwer te verrassen en te verleiden, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe geweldloze inzichten.

 

In vervolg op zijn praktijk als bouwkundige in Indonesië volgde hij de kunstopleiding aan de Concordia Universiteit in Montreal (2005-2010). Bayuaji woont en werkt inmiddels geruime tijd in Canada. In 2008 ontving hij the bronzen Denfoss Art Award, een internationale prijs voor kunst, design en architectuur. En tot 28 juni 2017 toont de Kunsthal Rotterdam van hem een groot site-specifiek werk.

Future exhibitions

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309