Galerie Helder

Thom Vink

NL-1965

Thom Vink speelt zijn gefilmde of gefotografeerde eigen collages of 3d-modellen af in een versneld of vertraagd tempo. Of hij tekent een bestaande kristallijne of nieuwe eigen ordening als afkomstig uit een andere tijd. Zijn verstilling van de tijd, in gedaantes van natuurverschijnselen of artefacten, levert cryptische intuïtieve beelden op.  Je innerlijke dialoog rond een traag veranderende natuur of cultuur zorgt voor een rondspokende geest in zijn haast desolate, melancholische ruimtes. Ruimte en tijd krijgen hier een beleving van genadeloze continuïteit.

 

In onze wereld van snelle veranderingen proberen we de werkelijkheid te bevatten door ordening. We brengen structuur aan en geven waarderingen om zaken afzonderlijk en onderling te begrijpen. Een nieuw ontdekte plek verwijst bijvoorbeeld naar een persoonlijke herinnering. Vele ‘vreemde’ plekken tezamen raken zo vertrouwd aan onze culturele beleving. Maar wat als door voortschrijdende techniek veel zaken zich sneller voltrekken dan we zelf kunnen bijhouden?

 

Denk aan reizen, aan desoriëntatie, aan cultuurschok. We verplaatsen ons van plek naar plek in een flink tempo. De vertrouwde omgeving is precair, en als die buiten beeld is,  kunnen wijzelf van slag raken. Cultuurverschillen roepen vervreemding op, evenals verstedelijking of aantasting van de natuur dat kunnen. 

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309