Galerie Helder

Erik Buijs

De beelden van Erik Buijs (Rhenen, 1970) vragen meer onderzoek van zijn bestaan of zijn afkomst. Het zijn individuen die handelen naar een bepaalde overtuiging. En wat dat is, laat zich even raden! Hun aanwezigheid is dwingend en onverzettelijk, hetzij door de fysieke maat, hetzij door het aura eromheen. Deze uitstraling van vorm, materiaal en kleur vertegenwoordigt de emotionele toestand. Het ruwe oppervlak van de bronzen beelden geeft een karakter van onverstoorbaarheid en onverzettelijkheid. Ze zijn er als een geparkeerde aanwezige die vragen stelt aan zijn omgeving, of bezig is om actie te ondernemen. Ook als ze zogenaamd aan het peinzen zijn, lijken ze betrokken met iets. Hun omgeving misschien? Statisch zijn ze zeker niet. De beelden doen zich soms heel aandoenlijk voor of lijken ontsproten aan een of andere onontdekte cultuur.

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309