Galerie Helder

Maarten Schenkeveld

 

In mijn werk ben ik gefascineerd door een flexibele vormgeving. Onder flexibele vormgeving versta ik een product waarbij ik als ontwerper aan de ene kant sturing geef, maar waarbij ik ook gebruik maak van de ‘vrijheid’. Vrijheid in de zin van iets laten ontstaan door gebruik te maken van het gedrag van het materiaal.

Materiaal is te sturen, maar het blijft zijn eigen wil houden. Het kan zoeken naar het zwaarste punt, de weg naar de minste weerstand. Ik stuur het materiaal met de techniek die ik gebruik. Ik geef restricties en tegelijkertijd krijgt het materiaal zijn vrijheid om daar binnen zijn weg te zoeken. Er ontstaat een vormgeving waarbij het materiaal de constructie vormt.

Mijn afstudeer collectie One Piece A Day is een continuerend proces.  Het is een bijna onuitputtelijk proces met vele combinatie in materiaal, techniek en vormgeving. Voor deze expositie heb ik gekozen om mijn eigen verworven opblaas techniek verder gestalte te geven.

Dit uit zich in drie objecten die voortkomen uit deze veelzijdige techniek. Deze objecten ontstaan vanuit het gedefinieerde kader One Piece A Day en zullen een nieuwe aanwinst zijn op het vormgevingsproces.

 

One Piece A Day.

Met de presentatie van mijn collectie One Piece A Day positioneer ik me als onderzoekend ontwerper. One Piece A Day is een intrigerende collectie objecten die, bijna als een dagboek, leesbaar wordt en van een intensief, fascinerend en leerzaam proces verhaalt.

One Piece A Day richt zich op vrijheden en restricties. Hierbij maak ik gebruik van de tijd,  techniek en van materiaal. Deze restricties vormen samen het meubel. Met textiele en folies als flexibele mal krijgt de vloeibare grondstof zijn uiteindelijke vormgeving.
Een vormgeving waarbij objecten een eigen karakter hebben, het materiaal zoekt zijn vrijheid om zo in vormgeving los te komen. Het is de uitdaging om zo min mogelijk concessies te doen om deze vormgeving tot stand te brengen.
Eén dag, één idee, één object.

Met die gedachte is de One Piece A Day-collectie een zoektocht naar vormgeving in restricties. De restricties vormen geen beperking, ze zijn juist mijn vrijheid!

 

Maarten Schenkenveld (1984), KABK, 2012, afdeling meubelontwerp

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309