Galerie Helder

Larissa van Zanen

 

Larissa van Zanen(1985)

Ik klaag. Ik jammer en klaag over twee aspecten van de wereld om mij heen. De eerste is er een van de vastgestelde regelmaat van het dagelijkse leven, van orde en etiquette. Die regelmaat kan zo dwingend zijn dat ik dingen kapot wil maken om eruit te breken.

Dit gebeurt in mijn schilderijen en in deze gebeurtenis is de tweede aspect van de wereld ingebed, namelijk een van afbraak.

 

Ontstaan uit agitatie, geklaag en woede, bestaat de tweede aspect uit een utopie van rampen, wanhoop en kapotte dingen.

Sommige fragmenten van destructie herken ik en ik voel me getroost. Gelukkig is niet altijd alles hetzelfde.

Iets kapot maken is makkelijker dan iets op te bouwen, maar het ligt er aan op welk fundament je bouwt. Het is verleidelijker iets te slopen wat mooi en heel is, en met de brokstukken van de regelmaat de grenzen en tekortkomingen te overschrijden.

Mijn interesse ligt in de ambiguïteit van het brein, wanneer blijkt de waarheid een leugen te zijn?

 

Mijn wijze van werken en mijn onderwerpen zijn in elkaar verweven.

Een vorm is onberekenbaar en veranderlijk, schilderend probeer ik door de vorm te komen, die vast te houden en weer los te laten.

Vleselijk aandoende, tactiele objecten of vormen gaan kapot en worden vernietigd.

Ze vernielen en verdragen elkaar, ze lijden onder elkaars aanwezigheid of komen in opstand.

De schilderijen combineren systematische, soms scherpe vlakken en lijnen met meer complexe aspecten die explosief van karakter zijn. Beide aspecten hebben in deze botsing elkaar nodig om in een betekenisvolle samenhang te kunnen bestaan. Op deze manier ontkennen ze hun onvergelijkbare voorkomen niet.

 

In mijn werk onderzoek ik een wisselwerking tussen eer en eerwraak. De eer van het wanhopige individu staat in mijn schilderijen op een voetstuk. Aan de ene kant idealiseer je als schilder door de handeling van het schilderen zelf, aan de andere kant pleeg je eerwraak op alles wat niet op het voetstuk geplaatst is in het schilderij.

Hierbinnen zoek ik naar richtingen die de algemene kijk op schilderen zou kunnen veranderen, en verlang naar het onverwachte.

Bekend worden met wat daarvoor nog onbekend was; het is een poging om de wereld terug te vinden zoals we die vatten in de doorleefde ervaring, die in rook opgaat. Het is het ontstaan voor onze ogen dat ik opnieuw wil begrijpen en weergeven.

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309