Galerie Helder

Nicole Schulze

In het werk van Nicole Schulze spelen de gekozen Engelse titels ook een belangrijke rol. Paradoxaal genoeg verduidelijken ze het werk, maar laten ook veel open. Bovendien zijn ze niet van enige ironie en humor gespeend. Een ander opvallend aspect is de aandacht voor de techniek. Gedeelten van de tekening zijn soms zeer minutieus uitgewerkt. Duizenden potloodlijnen suggereren op bepaalde plekken volumes, die op een andere plek, door bijvoorbeeld de toepassing van een bijna fluorescerende kleur, weer als heel plat wordt verwerkt. In feite is er niet éen bepaalde stijl. Hoewel Nicole Schulze de precisie nooit helemaal negeert, kan door de toepassing van een ander materiaal in de tekening, zoals witte kant of aquarel, een zekere losheid worden ervaren.

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309