Galerie Helder

Mirna Limon

Mirna Limon gebruikt vaak een foto van haarzelf als kind als uitgangspunt voor haar tekeningen, maar laat het niet bij eenvoudig kopiëren. De ‘strijd’ om tot een oorspronkelijk beeld te komen begint binnen dat kader van het portret. Door middel van eigen technieken geeft ze haar werk een mate van abstractie en spanning mee die raadselachtig aandoet. Haar kijk op haar kunstenaarschap wordt diep van binnenuit beleefd en dat maakt ook dat de kunstwerken niet altijd ‘zomaar’ tot stand komen. Telkens weer moet iets veroverd worden wat zich aanvankelijk nauwelijks laat pakken. Ze stelt zich open voor het onverwachte, het onbewuste en dat stuurt ze in de richting die het werk uiteindelijk volgens haar gedachten en gevoelens moet krijgen. Ze kan, om uiteindelijk tot een relevante conclusie over het werk te komen en het dus goed te vinden als kunstwerk, dat traject pas bewandelen als ze het doet. 

 

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309