Galerie Helder

Arno Kramer

De tekeningen van Arno Kramer vormen in feite dagboekachtige avonturen rond bepaalde thema’s. Hij zoekt steeds andere wegen om tijdenlang dezelfde onderwerpen weer opnieuw te interpreteren en anders te benaderen. Techniek speelt daar in zoverre een rol in dat een te grote mate van verfijning of realisme ook weer verstoord moet worden met brutere ingrepen in het beeld. De spanning die op die manier ontstaat is een rode draad in zijn ontwikkeling. Schoonheid alleen volstaat niet. Er moet weerstand en dus een bepaalde spanning worden bereikt in het beeld. Dat de tekeningen desondanks dikwijls als poëtisch en sensitief worden betiteld is voor de maker zo langzamerhand een gegeven.

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309