Galerie Helder

Emiel Koortens

Ik wil mensen meenemen in mijn ervaring. De dynamiek van mensenmassa’s en de informatiedichtheid van onze stedelijke omgeving kan overweldigend op mij overkomen. In stadskernen vernauwt de concentratie van mensen, architectuur en vormgeving zich tot een intrigerend geheel van vormen en bewegingen.  

In mijn tekeningen verwerk ik deze indrukken, die zich gefragmenteerd als nabeelden in mijn geheugen vastbijten. De nabeelden voeg ik samen tot een beeld waarin ik de kijker dezelfde ontregelende ervaring wil geven als die ik zelf had. Een visuele zoektocht naar de betekenissen van herkenbare en tegelijkertijd abstracte vormen en objecten.

 

Opleiding:

2007 - 2011 : KABK, Den Haag

 

Tentoonstellingen:

2011 Ongekend Talent groepsexpositie, AAF Art Fair, Amsterdam

2011 Nieuwe oogst groepsexpositie, Galerie Bart, Nijmegen

2011 Eindexamenexpositie Kabk, Den Haag

2011 Linke Hobby’s Pre-eindexamen expositie, De Hoop, Den Haag

2010 Proofdruk groepsexpositie, Haagse Kunstkring, Den Haag

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309