Galerie Helder

Camiel Corneille

 

Camiel Corneiile

Camiel Corneille onderzoekt de grenzen van het menselijke fysiek, door middel van een vernieuwende combinatie van performancekunst en digitale technieken. Zijn video performances en foto’s, waarin hij zichzelf zowel fysiek als digitaal manipuleert, benaderen op verassende wijze de begrenzing van de mens. Continuïteit in beeld en situatie, evenals de tegenstellingen perfectie versus imperfectie of superman versus antieheld, zijn thema's.

Door op tragi-comische wijze de strijd naar perfectie te relateren aan de onmacht van 'supermensen' verbeeldt Camiels werk de onverwachte complexiteit van idealen. 

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309