Galerie Helder

Maarten Janssen

NL-1960

Maarten Janssen schildert aan de hand van willekeurige factoren die hem een set van kleuren en vormen opleveren waarmee hij verder overweg kan. Hij bewerkt het doek met dobbelsteen en zakjes verf. De zijden van de dobbelsteen heeft hij in verschillende tinten gedoopt. Sporen en spetters zijn beslissend voor het vervolg. Zij bepalen hoe het canvas wordt ingevuld. Deze procedure vertoont overeenkomsten met de fundamentele schilderkunst. Maarten Janssen relativeert de rol van de kunstenaar als auteur van het kunstwerk. Hij geeft de beslissingsbevoegdheid uit handen en dat staat haaks op benaderingen waarin de expressieve toets en het handschrift de boventoon voeren. Bij Maarten Janssen is het schilderij de resultante van toevallige oorzaak en noodzakelijk effect. Het gehoorzaamt aan een eigen wetmatigheid. (Jan van Heemst, 2012)

 

NL

Ik beoog schilderijen te maken die zichzelf voortbrengen. Zij hebben mij nodig als assistent maar niet als centrale oorzaak.

Ik doop dobbelstenen in verf en gooi ze op het doek. Spetters, spoor en afdruk zijn het uitgangspunt voor nieuwe handelingen. Op explosieve acties volgen minutieuze invuloefeningen en vice versa. Daar ik niet vóóraf kan voorspellen welke delen na de volgende worp uitgespaard gaan worden zijn de invullingen bij elke nieuwe laag grotendeels dezelfde. Ik dobbel totdat elke van de zes mogelijke uitkomsten zich minimaal één keer heeft voorgedaan.

Deze schilderijen zijn konstrukties-op-zich maar niet hermetisch, integendeel: Op grond van wat er te zien is kan men, als men dat zou willen, opmaken waarom het schilderij is zoals het is. Het verloop van het proces in omgekeerde richting volgend kan men terug naar de oorsprong. Hierdoor is het beeld geen afbeelding maar een feit. (MJ.2006)

 

Education:

1979 - 1984 Academie Beeldende Kunsten Rotterdam

 

www.maartenjanssenmaartenjanssen.nl

 

 

 

Kunstwerken

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309