Galerie Helder

Jean-Pierre Zoetbrood

NL-1950

"Anachronisms" is als een titel van de tentoonstelling bij galerie Helder te Den Haag, zeer van toepassing op het oeuvre van mijn werk. In mijn werken vanaf 1980 tot heden zit op het eerste gezicht geen duidelijke ontwikkeling. De werken zijn digitaal ondergebracht in 'klusters' met diverse werken uit verschillende perioden. De 'klusters' zijn flexibel van opzet en bij presentaties worden delen uit deze klusters als 'concept' getoond.

 

In 2017 heb ik besloten alle data van het 'ontstaan van de werken' uit te wissen. Om mijn werken te begrijpen of te aanschouwen is een dergelijke informatie overbodig. Een vroeg of laat werk is inwisselbaar in 'tijd, inhoud of techniek'. Ondanks dat mijn oeuvre veel twee-dimensionaal werk bevat, is 'de presentatie vorm' de rode draad in het oeuvre. Vanaf het begin heb ik gezocht naar presentatie-vormen waarbinnen alle aspecten van mijn 'denken over' en het 'realiseren van werken' inzichtelijk zou worden. Vandaar dat de vorm van 'installaties' daar de meest geschikte voor was, tenminste als ik daar de gelegenheid toe had. Meestal blijft het beperkt tot 'imaginaire presentaties'.

(Jean-Pierre Zoetbrood)

 

Education:

1975-1977, Jan van Eyckacademie, Maastricht

1969-1972, Stadsacademie, afdeling schilderkunst, Maastricht

 

Collections:

Stadsgalerij Heerlen, Heerlen

Bonnefantenmuseum, Maastricht

Haags Gemeentemuseum, Den Haag

Gemeentemuseum Weert, Weert

Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag

TPG Post Kunstcollectie, Den Haag

 

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309