Galerie Helder

Rolf fr

NL-1969

De werken van Studio Rolf.fr hebben steeds verwijzingen naar een tijd die al voorbij is of die nog moet komen. Zij stralen een soort visionaire beelden uit of een droomwereld die werkelijkheid is geworden. En dat alles met verfijnde finishing touch, waaruit groot plezier blijkt en een sterk besef van de vakman. Rolf is in staat om zijn stoutste gedachten te verwezenlijken in bijna surreële gedaanten, en tegelijkertijd heeft zijn werk nuchtere oplossingen die organisch lijken ontstaan. Door hun versmelting van contrasten, van materiaalgebruik, van vorm en kleur, worden Rolfs objecten getuigen van het fenomeen tijd. De poëzie van ieder werk straalt uit boven zijn functionele en rationele aspect. Het geeft alles tezamen blijk van een tastbare verbeelding, die beweegt tussen kunst, ambacht en vormgeving.

 

From 2009 onwards Studio Rolf.fr focussed entirely on designing furniture and products. The transformation theme of architecture was translated and applied to this field of working: existing furniture is being transformed and given new functionality, esthetic quality and lifespan. Like in architecture, this transformation in essence comes down to the creation of a symbiosis between existing and newly added elements, parts and materials.


Rolf was educated at the Technical University Delft, Faculty of Architecture, where he graduated in two departments: architecture and urban planning. Almost immediately after graduation he started his own architecture agency in the city of Utrecht. Assignments mainly consisted of reconstructions, expansions, extensions and transformations. In 2003 Rolf, together with Marnix van der Meer, founded a new agency: Zecc Architects. Their assignments got steadily bigger and apart from newly built houses and buildings, the emphasis remained on reconstruction and transformation of existing ones, such as schools, churches and a watertower.

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309