Galerie Helder

Sigrid van Woudenberg

NL-1967

Sigrid van Woudenberg onderzoekt of er entiteiten zijn, die zij mogelijk ooit heeft gekend, maar aan het bestaan waarvan getwijfeld wordt. Dat zijn haar continue existentie╠łle vragen tijdens het werkproces. Zij verliest zich in alle mogelijke tekenmaterialen om een beeld op te roepen, te vangen of om af te bakenen. Van Woudenberg tekent het ene universum naast het andere, zonder dat haar de betekenis ervan duidelijk voor ogen staat.

 

"Mijn werk is een organische aaneenschakeling van elementen die voortvloeien uit herinneringen en observaties. Van alles wat zich in het heden afspeelt en zich wellicht in de toekomst gaat afspelen. O.a. het innerlijke van de mens vind ik interessant: wat speelt er zich allemaal in af? Hoe gaat hij om met een onbekende omgeving en hoe beleeft hij zijn eigen territorium? Met al zijn angsten, verlangens, wensen, kwetsbaarheden en kracht. De verhulling daarvan."


"De kleinere tekeningen zijn onderzoekend, empirisch. Als bladzijden uit een encyclopedie  met geconcentreerde verbeelding van o.a. dat wat innerlijk leeft. Of juist buitenkant is. Of wat men nodig heeft. Ik probeer dat een vorm te geven. Het verbeelden en catalogiseren van mogelijkheden om jezelf en alles wat je lief is, te beschermen of voor te bereiden. Bij gevaar, angst, het onbekende. En dat dat soms niet voldoet ondanks zijn inventiviteit en improvisatie. Onhandigheid. Maar ook: het fantastische van het nieuwe, de mogelijkheden, het geluk, de ontroering. Het omarmen van het onbekende. Het verlangen naar de verrassing, naar groei, ontwikkeling."


"De verbeelding van de overgang van de ene gewaarwording of stadium naar het andere stadium. Eigenlijk 'liminality', een soort voorbode vóór transitie, transformatie, een nieuwe fase. Het moment vóór de verandering, en er al dan niet bewust van zijn."  


"Vaak werk ik vanuit een zin of woord dat door mijn hoofd speelt tijdens het tekenen. Zo begint het associëren waarbij ik naast groter werk ook veel kleine tekeningetjes en schetsjes maak. Het is een universum waarbij het een het ander opvolgt. Een belevingswereld waarin zowel fysieke, plastische onbeholpenheid en het geestelijke gevoelsleven in al zijn facetten verbeeld wordt. Het is een samensmelting van herinneringen, ervaringen en ‘What if..?’. Vanzelfsprekend zijn kunsthistorisch besef, mijn belangstelling voor psychologie, literatuur, geschiedenis, cultuur, etc. verweven in mijn werk."

Kunstwerken

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309