Galerie Helder

Shigeo Arikawa

JPN-1982

 

Fotograaf en filmmaker Shigeo Arikawa confronteert ons met de eigen perceptie en vooringenomenheid. Hij onderzoekt en stuurt zijn materiaal vanuit verschillende zintuiglijke ervaringen. Dit laatste wordt meestal geassocieerd met persoonlijke herinneringen en voorkeuren uit de eigen cultuur. 


“We zoeken naar symbolen en betekenis in het beeld om het te herkennen en te begrijpen; het is onvermijdelijk dat we informatie aan de afbeelding toevoegen. Ontdekkingen verschillen sterk van kijker tot kijker, afhankelijk van hun sociale, culturele en taalkundige achtergronden en ervaringen, evenals hun gemoedstoestand en emoties op dat moment. Dat wil zeggen, het beeld vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit in het heden en neemt het verleden op als herinneringen.”

 

In de ‘Zelfportretten’ maakt Arikawa de scherptediepte van zijn objecten tot onderwerp. In deze statische beelden werkt hij de termen focussen en kadreren uit, gerelateerd aan het proces van perceptie. De titel van deze fotowerken verwijst ook naar zijn eigen hand die, hoewel onzichtbaar, in feite deel uitmaakt van het beeld.

 

In de serie ‘Voice-over’ voegt Arikawa bewegende beelden toe in een korte loop op een kleine monitor. Geluidloze lipbewegingen roepen hier nog meer associaties op over het statische beeld erboven. Dit recente werk kan gezien worden als een nieuwe spiegel en verklaring van hoe de huidige beeldcultuur in ons wezen kan voortrazen.

 

ENG

Photographer and film-maker Shigeo Arikawa confronts us with our own perception and bias. He researches and directs his material from different sensory experiences. The latter is usually associated with the personal memories and preferences from one's own culture. 

 

“We seek out symbols and meaning in the image so as to recognize and comprehend; it is inevitable that we add information to the image. Discoveries vary greatly from viewer to viewer, depending on their social, cultural, and linguistic backgrounds and experiences, as well as their frame of mind and emotions in that instant. That is, the image constantly reinvents itself in the present, and includes the past as memories.”


In the ‘Self-portraits’ Arikawa makes the depth of field of his objects into subject. In these static images, he elaborates the terms focusing and framing, related to the process of perception. The title of these photo works also refers to his own hand, although invisible, in fact being part of the image.

 

In the series ‘Voice-over’ Arikawa adds moving images in a short loop on a small monitor. Soundless lip movements evoke even more associations here about the static image above. This recent work can be seen as a new mirror and explanation of how the current visual culture can continue to rage in our being.


Education

2002 – 2006 BA, Tokyo University of the Arts (Tokyo, JP)

Residencies

2016 - Aomori Contemporary Art Centre / Aomori, JP

2014 – 2015 - Rijksakademie van beeldende kunsten / Amsterdam, NL

2007 - Platr Artist in Residence Program / Phuket, TH

Award / Grant

2014 - Japanese Government Overseas Study Program for Artists / Agency for Cultural Affairs

2009 - Shuji Terayama Prize / Image Forum Festival 2009

Exhibitions:

2021

- SOLO 'Parade of Pumpkins'/ Galerie Helder, The Hague

2018

- Senses of Memory, duo with Bas Wiegmink, Galerie Helder, The Hague

- Athens Photo Festival 2018 Main Exhibitions / Benaki Museum, Athens, GR

- Preparing For Darkness Volume 2: Breaking God's Heart / Kühlhaus am Gleisdreieck, Berlin, DE

 2017

- Koganecho Bazaar 2017 / Yokohama, JP

- LOOP Fair 2017 Main Selection, Galerie Mazzoli / Barcelona ES

2016

- SOLO exhibition 'Seeing, Not Seeing'/ Galerie Helder, Den Haag

– Canale Grande / Neuer Pfaffenhofener Kunstverein, Pfaffenhofen, DE

2015

– RijksakademieOPEN 2015 / Amsterdam

– The Morning I Killed a Fly / GALLERIA MAZZOLI, Modena, IT

– Hybrids / Galerie Helder, The Hague

2014

– SOLO exhibition, It has already been ended before you can see the end. / Suburban PS Projection Space, Rotterdam

– International festival of contemporary photography "Another Dimension" / Novosibirsk State Art Museum, RU

– (IN)CONSTANCY OF SPACE / The Ring Gallery, Zagreb, HR

– Double Vision / Kunstliefde, Utrecht

 

Publication

– NEW WORLD WATER / DVD / released from SOLCHORD / ISBN: 4862191000

 

SHIGEO ARIKAWA

有川 滋男

WEB: http://shigeoarikawa.com

Kunstwerken

Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309